Bezpieczeństwo na drogach

Bezpieczeństwo na drogach

Bezpieczeństwo na polskich drogach, w ostatnim dziesięcioleciu uległo znacznej poprawie. W okresie 2004-2013, mimo znacznego wzrostu liczby samochodów, liczba ofiar śmiertelnych spadła aż o 41%, a liczba osób poszkodowanych w wypadkach zmniejszyła się o 31%. Mimo tak spektakularnych wyników Polska nadal pozostaje krajem o bardzo niskim współczynniku bezpieczeństwa na drogach, ginie na nich rocznie ponad 7000 osób, czyli około 19 osób dziennie.

Do ograniczenia liczby wypadków przyczyniły się między innymi: rozbudowa i modernizacja infrastruktury drogowej, modernizacja dróg lokalnych, wzrost aktywności Policji i Straży Miejskiej oraz rozwój służb ratowniczych.

Nadal najczęstszymi przyczynami wypadków drogowych są:

 • fatalny stan infrastruktury drogowej
 • nieprawidłowości w szkoleniu kierowców
 • zła organizacja ruchu drogowego
 • nieprzepisowe przewożenie materiałów niebezpiecznych
 • niestrzeżone przejazdy kolejowe
 • niezadawalający stan techniczny pojazdów

Czynnikami wpływającymi na bezpieczeństwo na drodze są:

 • warunki atmosferyczne
 • trzeźwość kierowców
 • stosowanie odblasków przez pieszych
 • dostosowanie prędkości do warunków na drodze
 • stosowanie pasów bezpieczeństwa
 • kultura jazdy kierowców
 • akcje profilaktyczne prowadzone wśród kierowców