Co zrobić ze zużytym olejem?

Co zrobić ze zużytym olejem?
Co zrobić ze zużytym olejem
Co zrobić ze zużytym olejem

Stary smar czy olej możemy oddać na stacji benzynowej – jesteśmy wtedy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji i uiszczenia opłaty za składowanie odpadów. Istnieje jednak prostszy sposób. Jeśli wymianę oleju zlecamy serwisowi, który ma zezwolenie na gospodarowanie odpadami, to obowiązek właściwego ‚zajęcia się’ takim olejem spada na warsztat. Według prawa jest on bowiem wytwórcą odpadów.

Dodatkową zaletą takiego rozwiązania jest niewątpliwa oszczędność czasu, brak zbędnych resztek oleju po wymianie oraz brak zbędnych pustych opakowań.