Promy samochodowe

Promy samochodowe

shutterstock_144716290_small

Rejonami największego natężenia przewozów promowych na świecie są akweny Morza Bałtyckiego oraz Morza Północnego. Na ich obszarze skupia się ponad 55% światowych połączeń.

Samochodowce to specjalne statki do przewozu samochodów. Samochody, jako ładunek, zajmują dużo przestrzeni, przy stosunkowo niewielkim ciężarze, przewożenie ich większej liczby na typowych statkach drobnicowych powodowało małe wykorzystywanie nośności, a co za tym idzie, generowało bardzo duże koszty.

Samochodowce posiadają 10 lub więcej pokładów samochodowych charakteryzujących się odmiennymi wymiarami i mogą pomieścić  nawet kilka tysięcy pojazdów. Część z pokładów jest ruchoma w pionie, co pozwala ładować samochody o różnej wysokości. Załadunek i rozładunek samochodów odbywa się w systemie Ro-ro, czyli przez odpowiednie furty z rampami na rufie i burtach statku, które łączą pokłady z nabrzeżem. Do przeładunku pojazdów służą 3 rampy; 2 boczne (prawa i lewa burta) oraz 1 rufowa (główna). Dzięki wprowadzeniu takiego rozwiązania czas załadunku został skrócony do kilkunastu godzin. Po załadowaniu samochody są mocowane za pomocą łańcuchów lub pasów do odpowiednich uchwytów na pokładach.

W czasie podróży promem pasażerom nie wolno przebywać w samochodzie ani na pokładzie samochodowym. Samochód powinien być pozostawiony na biegu, mieć zaciągnięty hamulec ręczny, wyprostowane koła oraz być właściwie zamknięty przed dostępem osób trzecich.

Największym samochodowcem świata jest Undine, zbudowany został w 2003 roku przez Daewoo Heavy Industry Ltd., Okpo, w Korei, charakteryzuje się następującymi wymiarami: wyporność – 67,264t, długość: 227,9 m., szerokość: 32,3 m., zanurzenie: 11 m. Należy do PCC (Pure Car Carier)- czystych samochodowców, które nie są przystosowane do transportu jakiegokolwiek innego rodzaju ładunku jak np. kontenerów.